Uvjeti Upotrebe

Uvjeti upotrebe i primjena

Uporabom Internet stranica www.globalconnect.hr i svih njenih pridruženih stranica i koje pripadaju domeni www.globalconnect.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima, te ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Stranice na domeni www.globalconnect.hr koristi društvo Global Connect d.o.o. za provođenje svojih aktivnosti i ciljeva. Uporaba usluga i sadržaja stranice www.globalconnect.hr je regulirana ovim uvjetima uporabe (dalje u tekstu: uvjeti). Svi pravni odnosi koji proizlaze ili mogu proizaći iz uporabe stranica na domeni www.globalconnect.hr reguliraju se u skladu s ovim uvjetima. Korisnici su dužni redovito provjeravati uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem domene www.globalconnect.hr ili bilo kojeg njenog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim uvjetima uporabe te da su ih primili na znanje, razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici snose na vlastitu odgovornost sve posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom. U slučaju pristupa i/ili uporabe domeni www.globalconnect.hr i svih povezanih poddomena te svog pripadajućeg sadržaja i usluga koje su omogućene putem domene www.globalconnect.hr bez obzira na način uporabe, korisnik nedvosmisleno pristaje bez ikakvih limita ili rezervi na uporabu domene www.globalconnect.hr u sukladno s ovim uvjetima. Slanjem obrasca putem tipke“Pošaljite mi besplatnu ponudu“ ili tipke ”Potvrdi” korisnik pristaje na sve opće uvjete i uvjete korištenja.

Global Connect d.o.o pridržava sva prava izmjene svih uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Global Connect d.o.o pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio domene www.globalconnect.hr, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Sve promjene stupaju na snagu objavom na ovim internetskim stranicama. Global Connect d.o.o pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge domene www.globalconnect.hr bilo kada bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup domeni www.globalconnect.hrte pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih uvjeta. Global Connect d.o.o nije odgovoran ni za koji koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje domene www.globalconnect.hr, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom uporabe sadržaja na domeni www.globalconnect.hr. Uporabom sadržaja domene www.globalconnect.hr korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog načina uporabe. Svi savjeti na stranicama i obavijesti dobivene putem ovih stranica, pismeno ili usmeno i (putem telefona) su informativne prirode. Global Connect d.o.o ne preuzima odgovornost za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz korištenja ovih stranica, informacija i osoba.

Usluge, sadržaji i programi internetskog servisa

Sve usluge i sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na domeni www.globalconnect.hr, uključujući ali ne i ograničavajući se na tekst, slike, grafike, ilustracije, video, zvuk, dokumente, podatke i informacije itd , ne smiju distribuirati, reproducirati ili koristiti na načine koji su protivni ovim uvjetima. Za sve sadržaje , tekstove slike i druge materijale na domene www.globalconnect.hr prava su pridržana. Dozvoljeno je korištenje istih isključivo uz pismenu dozvolu. Izričito je zabranjeno iskorištavati i mijenjati, te objavljivati i/ili distribuirati bilo koji dio sadržaja na domeni www.globalconnect.hr, osim iznimno kada je to predviđeno ovim uvjetima ili je odobreno od Global Connect  d.o.o. Kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu izričito je zabranjeno. Usluge domene www.globalconnect.hr zabranjeno je koristiti na bilo koji način koji nije u skladu sa ovim uvjetima. U slučaju nedozvoljenog i/ili protuzakonitog načina uporabe sadržaja na domeni, Global Connect d.o.o pridržava pravo pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim organima protiv pravne i/ili fizičke osobe koje nedopušteno koriste domenu www.globalconnect.hr i potraživati naknadu. Uporaba usluga domene www.globalconnect.hr odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba domene od strane djece dozvoljena je uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Global Connect d.o.o ne odgovara za eventualne posljedice takve uporabe.

Korištenje internetskog servisa

Ne dozvoljava se uporaba sadržaja i stranica za bilo koju svrhu koja nije u vezi sa poslovanjem, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim uvjetima. Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost. Korisnik potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je Global Connect d.o.o. ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.