Arhitektonski projekt

Arhitektonski projekti određuju funkcionalne, tehničke, ekonomske i oblikovne sastojke umjetnosti oblikovanja prostora.


Opis poslova arhitektonskog projektiranja građevina obuhvaća poslove koji se odnose na gradnju, rekonstrukciju i održavanje. Poslovi arhitektonskog projektiranja građevina sadrže osam osnovnih faza izrade:

  1. Provjera zadatka
  2. Idejno rješenje
  3. Idejni projekt
  4. Lokacijska dozvola
  5. Glavni projekt
  6. Građevna dozvola
  7. Izvedbeni projekt
  8. Troškovnik