Storjarski projekt

Odnosi se na projekte strojarskih instalacija i uređaja koji su ugrađeni u zgradu kao njezin integralni dio u fizičkom smislu i koji zajedno s njom ostvaruju osnovnu namjenu građevine te projekte energetskih, tehnoloških i procesnih postrojenja.


U prvom slučaju to su npr. instalacije i oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje, vodovodne i plinske instalacije, uređaji vertikalnog i horizontalnog transporta (dizala, pokretne trake i pokretne stepenice). S druge strane, energetska, tehnološka i procesna postrojenja
su složena postrojenja koja se sastoje od strojarskih konstrukcija i instalacija koje čine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu za odvijanje određenog energetskog i/ili tehnološkog procesa. Stoga se s gledišta sadržaja ovih usluga određuju skupine strojarskih projekata:

  1. Energetska postrojenja
  2. Skladištenje i prijenos plinovitih i tekućih tvari
  3. Grijanje, ventilacija, klimatizacija, rashladna tehnika, priprema i obrada vode
  4. Procesna i ostala postrojenja
  5. Nosive strojarske konstrukcije