Kartična online plaćanja

1. Podaci o prodajnom mjestu:

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080938403
OIB: 09499228291
EUID: HRSR.080938403
Tvrtka: Global Connect d.o.o. za usluge i Global Connect d.o.o.
Sjedište: Zagreb (Grad Zagreb)
Adresa: Srebrnjak 126
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

2. Proizvodi i/ili usluge

Arhitektonske usluge, geodetske usluge, legalizacije, etažiranje

3. Uvjeti prodaje

Korištenje usluge moguće je ostvariti plaćanjem putem Corvus pay sustava plaćanja, odnosno putem sustava sigurne autorizacije i naplate kartica putem Interneta, kako bi se osigurao brz, siguran i jednostavan proces kupnje. Internetsko plaćanje je moguće realizirati kreditnom karticom i to isključivo Diners, Visa, MasterCard ili Maestro.


Korisnik usluge je prilikom registracije i/iili validacije dužan dati točne podatke o načinu plaćanja. Osobni podaci Korisnika usluge su zaštićeni te će biti dostupni samo za radnje vezane za realizaciju usluge. Plaćanje se vrši preko internetskog sustava za naplatu putem platnih kartica CorvusPay sustava za online autorizaciju kreditnih i debitnih kartica prilikom registracijskog procesa

4. Napomena o cijenama u stranoj valuti

Sva plaćanja će biti izvršena u hrvatskim kunama. Kreditnu karticu teretimo za iznos dobiven kroz konverziju cijene iz strane valute u kune prema trenutnom tečaju Hrvatske narodne banke. Prilikom terećenja kreditne kartice, isti iznos se pretvara u lokalnu valutuprema tečaju kartične kuće. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost manje razlike u odnosu na cijenu navedenu na našim web stranicama.

5. Pricing in foreign currency

All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

6. Napomena o cijenama u kunama

Sva plaćanja će biti izvršena u hrvatskim kunama. Naplaćeni iznos na kreditnoj kartici se pretvara u lokalnu valutu prema tečaju kartičnih kuća.

7. Pricing in Croatian Kuna

All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

8. Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu.

CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke. Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

9. Security of Online Payments

While conducting payments on our web shop you are using CorvusPay – an advanced system for secure acceptance of credit cards on the Internet. CorvusPay ensures complete privacy of your credit card data from the moment you type them into the CorvusPay payment form. Data required for billing is forwarded encrypted from your web browser to the bank that issued your payment card. Our store never comes into contact with your sensitive payment card data. Similarly, CorvusPay operators cannot access your complete cardholder data. An isolated system core independently transmits and manages sensitive data while at the same time keeping it completely safe.

The form for entering payment data is secured by an SSL transmission cipher of the greatest reliability. All stored data is additionally protected by hi-grade encryption, using hardware devices certified by FIPS 140 2 Level 3 standard. CorvusPay fulfills all of the requirements for safe online payment prescribed by the leading credit card brands, operating in compliance to the PCI DSS Level 1 standard – the highest security standard of the payment card industry. Payments made by cards enroled with the 3-D Secure program are further authenticated by the issuing bank, confirming your identity through the use of a token or a password. All information collected by Corvus Info is considered a banking secret and treated accordingly. The information is used exclusively for the purposes for which they were intended. Your sensitive data is fully secure and it’s privacy is guaranteed by the state of the art safeguard mechanisms. We collect only the data necessary for performing the work in accordance with the demanding prescribed procedures for online payment.

Security controls and operating procedures applied within the CorvusPay infrastructure not only ensure current reliability of CorvusPay but permanently maintain and enhance the security levels of protecting your credit card information by maintaining strict access controls, regular security and in-depth system checks for preventing network vulnerabilities.

Thank you for using CorvusPay!

10. Izjava o zaštiti podataka

Global Connect obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Global Connecta i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.